Przenośniki rolkowe napędzane i nienapędzane

Istnieją dziedziny, w których do przemieszczania materiałów stosuje się różnego typu przenośniki. Zazwyczaj są to procesy technologiczne, oraz transport. Jednym z typów przenośników, które są stosowane w tych dziedzinach są przenośniki rolkowe. Jest to typ przenośników nienapędzanych. Posiadają one zarówno swoje zalety, jak i wady. Do zalet możemy zaliczyć to, że posiadają one zarówno niezawodną i prostą konstrukcję.

transport

Automatycznie daje to bardzo niski koszt związany z inwestycją w te podnośniki. Drugą bardzo ważną zaletą jest to, że są one wręcz stworzone do przemieszczania na nich ciężkich ładunków wszędzie tam, gdzie zastosowanie dźwigów mogłoby okazać się zbyt dużym wydatkiem. Dodatkową zaletą jest to, że przenośniki rolkowe zajmują bardzo mało miejsca w magazynach sprawia to, że nie musimy przeznaczać, na nie jakiś bardzo dużych obiektów. Jednak przenośniki te posiadają również swoje wady do, których możemy zaliczyć ograniczoną długość transportu. Jest to spowodowane tym, że przenośniki te do przemieszczania się z ładunkami wykorzystują siłę grawitacji. Kolejną i ostatnią wadą przenośników rolkowych jest fakt, że mogą się na nich przemieszczać jedynie materiały posiadające duże wymiary, a także cechujące się bardzo dobrym stanem powierzchni ładunków przemieszczających się, na nich. Oprócz przenośników rolkowych nienapędzanych istnieją również te napędzane. Przemieszczają one ładunki przez wymuszenie przez obracające się wałki.

Natomiast sposób napędu wałków może być realizowany, na kilka sposobów. Za pomocą pasków o kształcie okrągłym, łańcucha, taśmy biegającej, oraz paska zębatego. Przenośniki te również stosowane są w tych samych dziedzinach, co przenośniki rolkowe nienapędzane. Jest to dobry wybór, ponieważ związany jest z niskimi kosztami, a także z niską eksploatacją.