Czym jest agencja usług celnych?

Czy agencja celna i Celny Urząd to miejsca, które są identyczne? To terminy są przez różnych ludzi błędnie stosowane w sposób całkowicie zamienny. Te dwa miejsca są czymś kompletnie innym i nie łączyć ich właśnie ze sobą, choć oczywiście płaszczyzna ich działania jest podobna.
I tak Urząd Celny to agencja rządowa, administracyjny pion zajmujący się kontrolą legalności obrotów handlowych z zagranicą, zwalczaniem przestępczości celnej i przestrzeganiem zasad kodeksu celnego. Zakres działań tego miejsca to:

  • zwalczanie i ściganie z urzędu wykroczeń oraz przestępstw
  • sprawowanie dozoru celnego
  • wymiar i pobieranie przyjętych stawek celnych
  • nadawanie towarom znaczenia celnego

Nadzór nad tym urzędem sprawuje Ministerstwo Finansów.

agencja celna jest nieco inna pod kątem charakteru, bo jej nadrzędnym celem jest pomoc dla różnych podmiotów gospodarczych w zakresie formalności celnych. Stąd agencja celnato w przypadku firm jeden z ważniejszych tematów szczególnie jeżeli zajmują się obrotem handlowym z zagranicą. Dzięki Agencjom Celnym nie muszą się one same zajmować formalnymi aspektami powiązanymi stricte ze spełnianiem wymagań mających związek z z kwestią przepisów celnych, w każdym aspekcie. Agencje celne mają reprezentować po prostu firmy przed Urzędem Celnym.

Czym konkretnie się w tym zakresie zajmują?

Agencje celne są odpowiedzialne za celne zgłoszenia. Przygotowują także wszystkie niezbędne dokumenty do odpraw eksportowych lub importowych, deklaracji INTRASTAT* lub deklaracji związanych z kwestiami akcyzy. Wykazują i obliczają w zgłoszeniu celnym niezbędne kwoty należności za przywóz lub wywozowych. To one też czuwają nad prawidłowością obrotu i samych aspektów związanych z dokumentacją. Jeśli stwierdzą coś nieprawidłowego zgłaszają to klientowi żeby mógł odpowiednio zareagować.

Czy rzeczywiście warto korzystać z jej usług?

To pytanie na pewno sobie zadaje wielu przedsiębiorców mając na uwadze to, że usługi takich agencji do najtańszych nie należą. Takowe pytanie jest jednak retoryczne, bo warto. Opieka ekspertów sprawi, że poprzez import czy eksport rozwiązujemy szereg różnych trudności z zakresu prawnego, które przecież mogą się przekładać na bardzo poważne dla nas skutki finansowe. Dodatkowo sami nie będziemy musieli się tymi kwestiami zajmować, ani też zatrudniać do firmy dodatkowej osoby. Korzyści są zatem oczywiste i bezdyskusyjne.